Skip to content

Finantsblogi

Mitte ainult finantsist, aga selles võtmes

Archive

Tag: Euroopa

Täna juhtus mulle tänu mu kallile abikaasale kätte 1889. aastast pärit kaheksas trükk C.R. Jakobsoni teosest “Kooli Lugemise Raamat” ja see, mis jutte sellest lisaks algpõhjusele, miks see raamat täna välja otsiti, leida võis, köitis mind päris tükiks ajaks.

Üheks tähelepanuväärseks peatükiks on selles raamatus 218. lugu pealkirjaga Eüropa ehk Euroopa ja sooviksin seda siinkohal lausa tsiteerida, sest antud peatükk annab ettekujutuse Euroopast ja Eesti inimese nägemusest selle kohta enne mõlemat maailmasõda ja enne igasugust meie mõistes integratsiooni algust.

Ka on siin huvitavaid sõnu. Pole leiutatud sõna “manner” ega “ookean”. Samuti puudub sõna “lääs” ja “vulkaan”. Ka on kogu selles tekstis kirjaviga ühe riigi, Helwetsia nimes. Helwetsia tähendab muide Šveitsi, aga ei Šveitsi ega ka Š tähte selles peatükis ei leidu ning “Šotimaa” on kirjutatud seetõttu väga tänapäevaselt “Shotimaa”. Niisiis…

Eüropa

218. Eüropa maast üleüldse.

Küll on Eüropa maa suur, küll lautab ta ennast igapidi kaugele laiale, siiski on ta meie wiiest maailma jaust see kõige weiksem. Põhjas on ta piirid Põhjajää meri, õhtupool Atlandi meri, ja lõunas Wahe- ja Mustmeri. Igal pool elawad inimesed, kes tarkuse ja waimuhariduse poolest kõigist teistest maailma rahwastest ees. Külmad Põhjamaad üksi on inimestest tühjad, kuhu aga harwa mõned kütid ehk põdra karjatsed ja kalapüüdjad mõneks ajaks elama tulewad. Puud on seal wõsu suurused, rohu asemel kaswab sammal, ning suurem jagu aastat läbi katab lumi ja jää maad ja wett.

Aga mida rohkem lõuna poole meie tuleme, seda suuremat ilu ja rikkust leiame. Siin kaswawad ju sitroni puud, wiigi- ja wiinamarjad ja mitmesugu muud wiljapuud. Wäljad annawad kõiksugu põlluwilja, metsad ja heinamaad on täis rikkust, ning kõrged mäed ulatawad oma igawese lumega kaetud tippudega pilwedesse. Tuhanded laewad sõidawad risti ja rästi mööda jõgesi ja merd, toowad meile kaugelt maalt puuwillu, kohwi, suhkrut ja palju teisi asju ning wiiwad Eüropast jälle muud kaupa kaugele maale.

Suurem jagu Eüroplasi on risti usku; üksi Türgimaal elawad Muhamedi usulised, Juudid elawad lahus kõiges Eüropas. Kunstid ja tarkused on Eüroplase üle kõige teiste rahwaste tõstnud ning teda nõnda waimu poolest teiste walitsejaks teinud.

Tahaksime meie kõik Eüropa maad ühest merest teiseni iga pidi läbi käia, siis leiaksime mitmet seltsi rahwaid, kellel igaühel oma eluwiis ja oma emakeel on. Meie räägime Eesti keelt, mis Soome keelega piatselt ühte läheb; aga teistsugu keelt räägiwad Wenelased, Lätlased, Sakslased, Hollandi rahwas, Prantslased, Hispania, Portogali ja Italia rahwas, Daanlased, Rootslased ja Inglased, Kreeka rahwas, Türklased, Ungrid ja Poolakad. Kõik Eüropa riigid ei ole ühe suurused. Wenemaa on nende seas kõige suurem. Kõige wägewam riik mere peal on Inglismaa, kelle sõja- ja kaubalaewad kõik mered läbi käiwad. Tarkuse poolest on Prantsuse-, Inglis-, Hollandi-, Saksa- ja Wenemaa teistest ees, ning maalimise ja laulmise kunsti poolest Italia.

Kõige kõrgemad mäed on Helwetsia- ja Lõuna-Saksamaal; mägesi on aga Türgi-, Kreeka- ja Italiamaal ja tema saartel Sitsiilias, Sardiinias ja Korsikas; nõndasama ka Portogali-, Hispania-, Lõuna-Prantsuse-, Rootsi-, Norra- ja Shotimaal ning lõpeks tulepurskaja mägedest rikka Islandi saare peal ja Kesk-Eüropas Galiitsia maal. Lagedad maad on: Põhja-Saksa-, Prantsuse-, Hollandi-, Daani- ja Poolamaa ning suurem jagu Wene- ja Ungarimaad. Hetwetsia Alpid on kõige kõrgemad mäed; Doonau ja Wolga on kõige suuremad jõed. Kõige suuremad linnad on Londoni, Pariisi, Berlini ja Peterburi linn.

Lõkke ümber tantsivad pärismaalased

Küsisin oma pojalt mõned nädalad tagasi siseheitlusi pidades, et mis tema kui 8-aastane investeerimishuviline arvab, et kellele üldse seda eurot vaja on ja miks peaks asjaolu, et Eestis eurod käibele lubatakse, tekitama mingit aktsiahindade tõusu?

Lapse vastus oli üllatav ja minu mõtetega üsna sarnane. Ta arvas, et siis kui Eesti eurokõlbulikuks tunnistatakse, peaks see huvi äratama väga kaugel asuvate investorite seas, kes midagi eriti Eestist ei tea ja ei saa siin väga koha peal käia ning kes seetõttu arvavad, et Eesti on üks mõttetu kolgas.

Üldiselt oli tal ilmselt õigus. Kõige enam tähendab tänane Euroopa Komisjoni raport seda, et Eestit hakatakse ka väga kaugel nägema Euroopa riigina, sest siin on käibel Euroopa raha. Võibolla äratab see lõpuks seni ükskõiksena püsinud gruppides investeerimishuvi ning võibolla just selle tõttu jõuab kübeke selliste investorite rahast tulevikus ka meie maile.

Vaevalt, et täna õhtul, kui eestlased Läänemere ääres oma õndsat, veel sääskedest rikkumata und magavad, tohutud dollarimäed Ameerikamaalt siiapoole voorima hakkavad, kuid mingi positiivse tõuke võiks täna teatavaks tehtud positiivne vahetulemus ikkagi anda.

Elame näeme.

Meie autod, harjugem juba täna.

Te vabandage minu pehmet keelt ja kirjavigasid, aga kui ma seda kohe kirja ei pane, ei pane ma seda alalhoiuinstinkti tõttu kunagi kirja. Mis siis, et mu sees on pea pool liitrist Hiina Smirnoffivodkat, mis maksis 480 yuan’i ehk mingi 800 krooni ja mis siis, et see krdi vodka oli 40 kraadi asemel vast napilt 29 kraadi (kannatas hinge kinni hoides ka ilma pealevõtukata jääga juua), ikkagi tuleb mul öelda seda, mida me kuradid pole juba kümme aastat märganud.

Me oleme kadunud, välja surnud, meid ei ole enam olemas – fossiilid on kõige parem, mis meie kohta öelda saab.

Te saage aru, ma ei taha solvata eestlasi, soomlasi, rootslasi ega sakslasi, aga enamus ei hooli meist. Kui 5% inimestest on kõrge IQ-ga, siis tõesti – 5% hiinlastest on PALJU rohkem kui Holland, Slovakkia, Tšehhi, Taani ja Eesti pluss veel mõned mõttetud riigikesed kokku. Enamus inimestest ja ma mõtlen “valgetest inimestest” on siin, siin kus on filipiinid, vietnamlased, hindud, siin kus on hiinlased, siin kus on kollane rass.

Kui meil on andekas Ivo Linna, siis siin on andekas bänd, mis esineb suvalises baaris, sest see on sama terav konkurents kui terve Eesti südamete võitmine. Ja see bänd esitab ka jumala tundmatut Hiina lugu nii hästi, et sina, fossiil, arvad tegemist olevat Eurovisiooni lauluvõistluse võitjaga. Need inimesed on nagu kameeleonid, kes suudavad ühel hetkel olla Tina Turner, järgmisel Alicia Keys ja kolmandal Brian Adams sõltumata soost. 

Käi perse eurooplane, eestlane või laisk skandinaavlane ja ma ei tsenseeri, sest mul on õigus seda öelda. Võta oma vigel, rakis või “kõrgtehnoloogiline masin”, sest järgmisel hetkel on nendel siin kümme samasugust. Nad ostavad su ära, teevad kümme korda paremini järgi ja kusevad juba täna su hauale.

Euroopa, pööra oma hägustunud vasikapilk ometi maailma poole. Sa oled kadunud, oled surnud. Sinu jaoks ei disaini keegi enam Mercedeseid, BMW-sid, VW-sid ega Volvo-sid, sest su turg on naeruväärne. Globaalne majanduskriis viis sinu tarbimise negatiivseks. Globaalse majanduskriisi mõju INIMESTELE on see, et nende majanduskasv pidurdus, et alata sama suure hooga ning seda nii korralikes riikides, kui ka juba täna sõbraliku India ja Aafrika abil.

Turg ei ole Euroopas. Turg on siin, kus on inimesi. Nissan Qasquai (või kuda kurat seda iganes kirjutatakse – a äkki Kass Kai) ei pea müüma Saksamaal. See peab müüma Hiinas, Jaapanis, Koreas, Indias ja Taiwanis. BMW, Mercedes ja Audi ei pea müüma Saksamaal, see peab müüma põhiturul – kollase rassi maades. Ja kollane rass ei ole varsti enam ainult Aasia.

See jõuab igale poole. Me veel näeme seda oma eluajal. Nad on ilusad, terved, targad ja neile ei kehti Pareto printsiip, sest kui 20% pingutust tagab 80% edu, siis ainus küsimus, mis tuleviku inimesel tekib, on see, et mis see ülejäänud tühine 80% pingutust on, sest nad on silmagi pilgutamata nõus selle võtma. Nende talendikad inimesed pingutavad kordagi kõhklemata 80% rohkem kui meie talendikad inimesed.

Kui meie Kiku ütleb, et määre on sitt, siis nende Kiku ütleb, et muru, millel suuskadega sõideti, oli künklik ja seetõttu ei olnud võimalik meie Kikule ringiga pähe teha. Ausalt – nad pühenduvad 250% samal ajal kui sina, valge eurooplane arvad, et 80% on OK ja viskad kell 5 pastaka käest. Võta kätte oma pastakas nii kaua kui sul see on ja tööta edasi.

APPI! Me sureme välja. Hoidke meie Euroopa Liitu, hoidke meie väikest raha, “Eurot”, hoidke valget inimest, sest varsti võib seda näha ainult muuseumis. Nii perses oleme me kõik. Ja sina, eestlane – keera KOHE, KOHE, JUST NÜÜD oma nägu Euroopasse, sest see on ainus, mis meid veel üldse valge inimesena elus hoida suudab.

Ma tahan koju oma turvalise Mercedese juurde. Ma tahan koju veluurpolstrile nihelema. Ma tahan koju, sest seda ei ole enam kauaks. Aga koju võtan ma kaasa pulgad, et inimese kombel söömist harjutada. 

Me sureme välja lähema 100 aasta jooksul ja iga jõuproov on ette kaotatud, kui meie mõtlemine ei muutu. Valge Šokolaad.