Täna ilmus Äripäevas Sm. Savisaare sulest uskumatu arvamuslugu (siin: http://bit.ly/28RkkY ), milles tuginedes viimasele Euroopa Komisjoni poolt avaldatud Eesti majanduse prognoosile, või õigemini selle vabale tõlgendusele, võib jääda mulje, nagu Euroopa Komisjon tahab Eestit näha odava allhankemaana ning kuidas see kõik on Eesti Vabariigi valitsuse karuteene.

Kuulumata ühtegi parteisse, pean ütlema, et selline jama sunnib juba vastulauseid esitama, sest Sm. Savisaar on rebinud kontekstist pealkirja ja ehitab sellele suvaliste argumentide najal üles terve pika arvamusloo. Aga minule on räägitud, et valetamine ei ole ilus.

Nimetatud prognoos on tõlgendusteta leitav sellelt aadressilt:
http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/autumnforecasts/ee_en.pdf

Nagu näha, tuuakse välja, et Eesti valitsus on teinud jõulist tööd eelarve-tasakaalu säilitamiseks kasutades nii ajutisi kui ka püsivaid meetmeid. Lisaks on mainitud, et avaliku sektori palgakärped on omalt poolt tublisti toetanud majanduse tasakaalu säilitamist ja see on üldjoontes tõsi, sest vaatamata teatud hilinemisele, on valitsus siiski üritanud erasektoril palgakulude vähendamise osas kannul püsida.

Vaatamata sellele püsib risk, et Eesti ei mahu 3%-se eelarvedefitsiidi sisse ning eriti järgmise aasta osas kutsutakse seetõttu valitsust üles täiendavaid meetmeid ette nägema. See on ju iseenesest õige märkus ja seda peab ka iga Eesti riigi kodanik oma valitsuselt tulevasteks perioodideks nõudma. Üldiselt aga on valitsuse senise tegevuse iseloomustus arvestades majanduse olukorda täiesti positiivne ja ma ei suudagi leida seda katalüsaatorit, mis käivitas Sm. Savisaare peas keemilise reaktsiooni antud prognoosile tuginedes poliitiliselt omakasupüüdlik artikkel kokku kirjutada.

Samas lõigus, millest haarab sm. Savisaar oma teksti juhtlauses, kirjutatakse aga selge sõnaga järgmist (vabandage minu tõlget):
“Jätkuvad pingutused tööjõu oskuste parendamiseks aitavad tugevdada inimkapitali efektiivsust ning toetavad muutusi keerulisema ekspordi suunas.”

Kuidas saab sellest välja lugeda, et Euroopa Komisjon “näeb meie tulevikku” odava allhankemaana?!